Novius

Logo

Advokātu biroja Novius nosaukums veidots no vārdiem – NOVI un IUS – kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē ZINĀT LIKUMU. Atšķirīgie fonti izceļ katras vārda daļas būtību.