Novius

Stils

Advokātu biroja NOVIUS nosaukums veidots no vārdiem – NOVI un IUS – kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē zināt likumu. Kompānija savu darbību balsta uz gadu tūkstošos pierādītām un izdzīvojušām patiesībām, kas tiek papildinātas ar mūsdienu inovācijām. Šī visa simbolika ir ietverta kompānijas logotipā, kā arī vizītkartes dizains ir atturīgs, formāls, kas piestāv konkrētajai nozarei.