Quality Product of Latvia

Logo

Preču zīmes logotips atspoguļo tās nosaukumu vienā simbolā, kurā var saskatīt vārdu “quality”, “product” un “Latvia” pirmos burtus.