Dzimtenes iela

Poligrāfija

Bukleti izceļ ne tikai dzīvojamo māju priekšrocības, bet arī dzīvesvietas pievienoto vērtību – Jūrmalas sakopto un dabisko vidi.