Ekonomika.lv

WWW

Ziņu portāla Ekonomika.lv dizains ir klasisks un ieturēts. Tajā nav nekā lieka, jo uzsvars šajā portālā tiek likts uz ziņu kvalitāti un saturu – portāla dizains ir sekundārs.