Finanšu un grāmatvedības sistēmas

Logo

Kompānijas logotips atspoguļo abreviatūru no vārdu savienojuma finanšu un grāmatvedības sistēmas.