Iespēju kredīts

Reklāma

Šī vides reklāma ir pamanāma un izteiksmīga – to izceļ lielais sarkanās krāsas laukums, padarot banneri pamanāmu no liela attāluma. Reklāma norāda uz Iespēju kredīta priekšrocībām un atspoguļo kontaktinformāciju saziņai. Alberta Uzņēmumu grupa ir arī zīmola nosaukuma autors.