Tīrības diena

Logo

Projekta logotips aicina ikvienu kļūt par Tīrības inspektoru, vairāk uzmanības pievēršot apkārtējās vides sakoptībai un tīrībai.